ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ, financialਿੱਲਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ. ਦੂਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੀਜਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਧਾਰਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਚੌਥਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-05-2021